Registration

In case of group registration please send a list of participants (including all requested data mentioned below)
via e-mail to tatiana@tajpan.com

 

Personal Data / Osobné údaje:

Street, number, city and ZIP postal code / Ulica, číslo popisné, mesto a PSČ

Ticket 20 € per person / Lístok 20 € na osobu.

Note: The Networking Dinner ticket will be possible to buy at Registration Desk.Your reservation helps us to book the proper capacity.
Poznámka: Lístok na spoločnú večeru bude možné zakúpiť pri registrácii. Vaša rezervácia nám pomôže zabezpečiť primeranú kapacitu.

Registration Fee Payment

In case that you have registered and you wish to pay the Registration Fee online, you can do it here:

V prípade, že ste sa zaregistrovali a želáte si uhradiť registračný poplatok online, môžete tak urobiť tu:

In case of the Registration Fee payment by English speaking participant, please contact us: tatiana@tajpan.com