SLS_SkMA
NUDCH
childrens-hospital-philadelphia
detom-s-rakovinou
SKSaPA-1200x1200

The 2nd Eastern and Central European Workshop
in Pediatric Oncology and Hematology

May 15 – 16, 2023

Sheraton Bratislava Hotel, Bratislava, Slovakia

Sekcia detskej onkológie a hematológie
Slovenskej pediatrickej spoločnosti, o. z. SLS

Executive Faculty of Prof. Stephen Hunger,
Children´s Hospital of Philadelphia, USA

Department of Pediatric Hematology and Oncology
LF UK and NÚDCH, Bratislava, Slovakia

Deťom s rakovinou n.o.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek